Projecten

Lopend werk

 • Onderzoek naar gevolgen Coronacrisis voor Europees Parlement
  Samen met IDEAConsult, Inforelais en Goethe Institut ga ik voor het Europese Parlement onderzoek doen naar de gevolgen van de Coronacrisis voor de culturele en creatieve sector. In januari 2021 leveren we het eindresultaat op met aanbevelingen voor toekomstig beleid.
 • Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT)
  PACCT is opgericht om de arbeidsmarkt in de culturele en creative sector te verbeteren. Die arbeidsmarkt verbeteren is een combinatie van lange termijndoelen en kortere termijn acties. In tijden van corona ben ik gevraagd om mee te denken over de toekomst van met name de makers en zelfstandigen op drie onderwerpen: versterken van het verdienvermogen en dan met name door opdrachten van buiten de sector, de gevolgen van digitalisering en verdienmodellen en het bereiken van een gelijker speelveld in sociale zekerheid en contractvormen.
 • Creative FLIP
  Een project in opdracht van de Europese Commissie over Financiering, Leren, Innovatie en Patenten. Samen met IDEAConsult en Sylvia Amman werk ik aan het verbeteren van de toegang tot financiering omdat we zien dat veel vormen van financiering in de culturele en creatieve sector weinig benut worden. Hoe komt dat? Je moet ervoor zorgen dat vier elementen goed samenwerken: het aanbod aan financiële instrumenten, overzichtelijke informatie om bij het juiste aanbod te komen, een goede matching tussen aanbod en vraag en tenslotte beleid dat de overige drie elementen op een goede manier bij elkaar brengt. Het project wordt geleid door het Goethe Institut in Brussel.
 • Regionarts by Baltan
  Regionarts is een Europees Interreg project waarbij de deelnemers uit verschillende landen van elkaar leren om in hun eigen regio het beleid te beïnvloeden. Het gezamenlijk onderwerp is kunst&ICT. De Nederlandse regiopartner, Baltan Laboratories, help ik het beleid te bedenken en te formuleren waarmee zij invloed kunnen uitoefenen in de Eindhovense regio. Hoe kunnen we nieuwe combinaties tussen kunst en ict beter zichtbaarder en effectiever maken in de regio?
 • Adviseur Impulsgelden Brabant bij KunstLoc
  De regeling Impulsgelden is een mooie subsidieregeling in Brabant waarmee makers en instellingen een volgende stap kunnen zetten in hun (ondernemende) ontwikkeling. Ik ben daar een van de adviseurs die aanvragen leest en samen met andere commissieleden bedenkt welke aanvragen gehonoreerd worden.
 • Gespreksprogramma maatschappelijk actieve kunstenaars
  Samen met Henk Krijnen ben ik een programma aan het ontwikkelen om met een aantal maatschappelijk actieve kunstenaars een reeks openbare gesprekken te houden over hun werk en hun loopbaan. Wat is hun positie in de kunstensector en in de samenleving en waarom reageert de kunstensector anders op deze professionals dan op ‘gewone’ kunstenaars? In samenwerking met de Boekmanstichting.
 • Aanvraag Het Wilde Westen
  Dit wijkcultuurhuis in Utrecht-West verzorgt steeds meer kunst- en cultuuraanbod op verzoek van andere zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt. De vraag van de bewoner staat daarbij centraal. Dit kunst-op-recept-principe wil Het Wilde Westen verder ontwikkelen, uitbouwen en onderzoeken door een subsidieaanvraag in te dienen. Ik help hen de eigen principes te formuleren en delen van de aanvraag te schrijven.

Selectie projecten afgerond in 2020

 • Onderzoeksaanvraag Risicomanagement & Governance
  Hoe kunnen we zakelijk leiders in de podiumkunsten en musea beter ondersteunen met het inschatten van met name financiële risico’s en hoe zij die inbrengen bij hun bestuur? In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam, Centre for Applied Research on Business and Economics, hebben we, samen met Cultuur+Ondernemen en met medewerking van de HKU, zakelijk leiders en brancheorganisaties, hiervoor een onderzoeksaanvraag ontwikkeld en ingediend.

 • Vierjarige subsidieaanvragen Rotterdam voor RRKC
  De RRKC in Rotterdam adviseert de gemeente over de vierjarige subsidieaanvragen van cultuurinstellingen. Naast de disciplinecommissies is er ook een Commissie Integraal waarvan ik deze keer deel uit mocht maken. De Commissie Integraal ontwikkelt, in samenwerking met het bureau van de RRKC, verdelingsscenario’s en schrijft beschouwingen over de aanvragen op onderwerpen als inclusiviteit, innovatie, bedrijfsvoering en de verschillende codes. De leden van de Raad van de RRKC bepalen het uiteindelijke advies aan de gemeente.
 • European Cultural Foundation en Commons Sense
  Op verzoek van de ECF hield ik tijdens een online conferentie van het Europese project Cultural Creative Spaces & Cities een verhaal over de strijd tussen het hoog houden van waarden bij het werken binnen bestaande systemen. Waarbij twee rollen van belang zijn: de ‘strijder’ en de ‘bruggenbouwer’ en dat je beide nodig hebt.
 • Onderzoek ‘Capturing value by creative professionals’
  In dit door SIA-Kiem medegefinancierd onderzoek keken we naar de manier waarop kunstenaars en creatieven omgaan met financiering. Dat blijkt te worden beïnvloed door hun eigen kennis van en denken over financieringsvormen. In veel gevallen zijn kunstenaars en creatieven financieel risicomijdend. Ik deed de coördinatie van het onderzoek in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam, Centre for Applied Research on Business and Economics, in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en de lector Cultuur&Economie van de HKU.