Wie ik ben

Joost Heinsius

Joost_400Met plezier schrijf ik over de verbindingen tussen kunst en samenleving, Over het samenspel en de spanning tussen artistieke, sociale en economische waarden. En hoe beleid daarop al dan niet inspeelt. Spanningsvelden waar ik me in thuis voel. En waarop ik graag aan de slag ga.

In al mijn werk ben ik op zoek naar wat mensen beweegt en drijft. Om vervolgens samen met hen (en hun organisatie) te kijken naar de volgende strategische stap. Dat doe ik nu al 15 jaar in de culturele en creatieve sector.

Wat is mijn rol: adviseur, projectontwikkelaar, projectleider? Dat ben ik allemaal. De naam van mijn rol vind ik echter minder belangrijk dan mijn bijdrage.

Wie ik ben laat zich aflezen uit wat ik doe. Ik verdiep me in strategie, financiering, innovatie en maatschappelijke waarde. De opgedane kennis zet ik in voor verandering en advies. Waar nodig vastgelegd in artikelen en boeken die net even boven het onderwerp uitstijgen en samenhang  aanbrengen. Met als doel een volgende stap mogelijk te maken.

Voorbeelden van adviezen, projecten en publicaties:

 • Jurylid Impulsgelden Brabant voor BKKC
 • Extern expert voor onderzoek in opdracht van de Europese Commissie naar crowdfunding in de culturele en creatieve sector: www.crowdfunding4culture.eu
 • Werkt mee aan onderzoek Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht naar stapelfinanciering
 • Mede-onderzoeker voor evaluatie Talentlening van Cultuur+Ondernemen
 • Verslaglegging bijeenkomsten Internationalisering in opdracht van Fonds Podiumkunsten
 • Schrijven van subsidie-aanvragen voor diverse culturele instellingen
 • De mogelijkheden voor samenwerking tussen cultuur en bedrijfsleven (EU-project en publicatie Connecting Arts & Business)
 • financiering (fiancieringsmix, ontwikkeling Europees Garantiefonds voor de Culturele en Creatieve Sector, lid EU-expertgroup)
 • artistieke interventies en cross-overs (opleiding KIS-Kunstenaar in de Samenleving, ESF-Equal project KunstWerkt, EU-project en publicatie Training Artists for Innovation)
 • cultureel ondernemerschap (ontwikkelen Creative Comakership, 3-jarig programma rond cultureel ondernemerschap en kunstvakonderwijs, artikel Cultureel Ondernemerschap Revisited)
 • het werken met vrijwilligers en het managen van de spanning tussen vrijwilligers en professionals samenwerkend in één organisatie (serie Werken met vrijwilligers, Basisboek Vrijwilligersmanagement).

Als lid van het management team van Cultuur-Ondernemen, van Kunstenaars&CO en van een non-profit adviesbureau had ik te maken met alle strategische en praktische vraagstukken van een organisatie. Omdat ik leiding heb gegeven aan kleine en grotere afdelingen van deze organisaties, ken ik de vraagstukken en dilemma’s van directie en leidinggevenden van binnenuit.

Wat mij fascineert is hoe je als organisatie en als mens de leiding kan nemen bij veranderingen. In wat voor omgeving ben je actief? Op welke manier kun je daarop invloed uitoefenen? Hoe reageer je op nieuwe omgevingseisen, op veranderingen in gedrag bij klanten en doelgroep. Wat past bij de kern van de organisatie, welke vaardigheden zijn nodig voor de toekomst? Hoe verbind je beide met elkaar?

Ik verbind buiten- en binnenwereld, schat de strategische mogelijkheden in en help strategieën en oplossingsrichtingen ontwikkelen en verwezenlijken. Door organisaties te helpen hun waarde te ontdekken en te ontwikkelen, door samen met mensen een nieuwe richting in te slaan. En dan strategische stappen zetten, via adviezen, in gezamenlijke projecten en met publicaties.

Wie ben ik nog meer? Ik heb ruim 40 jaar in Amsterdam gewoond en woon sinds eind 2014 in Diemen, naast Amsterdam. Met vrouw en dochter. Ik lees graag en veel (kranten, rapporten, literatuur) en heb een lange geschiedenis van kunst- en cultuur tot mij nemen (moderne dans, theater, musea). Vooral als het zich buiten de gebaande paden begeeft.

Joost Heinsius

 

CVoktober017

Linked-in