Wat ik doe

Strategisch denker en doener

 

  1. Strategie als werkwoord

Wijde blik, wijde interesse, ogen en oren open. Ik zie trends aankomen en nieuwe onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie. Ik schat snel de strategische waarde en mogelijkheden in. Vertaal die naar mogelijkheden voor dienstverlening. Stel vaste overtuigingen ter discussie en onderbouw dat vanuit ervaring en met onderzoek en informatie. Ik kijk naar de mogelijkheden van de organisatie en de fit met nieuwe richtingen. Begeleid directie en MT bij het maken van moeilijke keuzes. Blijf kritisch.

Ik beweeg me gemakkelijk in meerdere sectoren en initieer nieuwe verbindingen. Ik vertaal begrippen en concepten van de ene sector naar de andere voor bruikbare toepassingen. Werk zowel Europees als lokaal, vanuit een zeer gevarieerd netwerk.

Ik bouw (mee) op verschillende niveaus, zowel abstract als concreet. Ik breng nieuwe ideeën over, leg contacten met uiteenlopende soorten mensen. Vertaal ideeën naar de best mogelijke uitvoering. Betrek belanghebbenden bij de keuzes. Ik denk door vanuit doelgroepen en de voor hen te realiseren waarde.

 

  1. Geeft doel en richting aan groepen

Ik laat een ieder in zijn of haar waarde en waardeer ieders inspanningen en resultaten. Ik houd tegelijkertijd voortdurend doel en strategische context in de gaten. Stel de essentiële vragen. Geef richting en context aan de antwoorden, schets het perspectief en stem de volgende stappen daar op af, houd de groep bij elkaar. Ik heb veel ervaring met presentaties voor groepen, klein en groot, in veel verschillende landen. Presentaties zijn helder en to the point, afgestemd op het strategisch doel van de gelegenheid. Neem de groep mee in mijn verhaal en kan met de groep de volgende stap maken in denken en doen.

 

  1. Onderzoekt, bevraagt en vindt

Ik ontleed de vraag in deelvragen en onderwerpen, bevraag de relevante experts en vind de benodigde informatie. Kan die informatie snel op (strategische) waarde schatten en op verschillende manieren verwerken, in interviewvorm, essay, rapport of presentatie. Werk samen de informatie om tot kennis voor de organisatie.

 

  1. Schrijft helder en leesbaar vanuit de kern

Ik werk me snel in een onbekend onderwerp. Zet analyse en logica in om structuur aan te brengen, snel hoofd- en bijzaken te scheiden, de kern eruit te halen. Weet en kan verwoorden waarom het onderwerp van belang is. Leg de link naar wat voor de doelgroep van belang is vanuit het strategisch belang van de opdrachtgever. Ik leef me in en vertaal begrippen naar het niveau van de lezer. Schrijf helder en doelgericht. Inhoudelijke leesbaarheid staat voorop.