Geschreven in juli, 2016

De vijf vertogen over autonomie en instrumenteel gebruik van kunst en waarom we daar van af moeten

1 juli 2016 Op vrijdag 24 juni was ik te gast in het Utrechtse provinciehuis bij een bijeenkomst over cross-overs. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om cross-overs tussen de culturele en creatieve sector en andere sectoren te stimuleren. Het was een bijeenkomst met onderzoekers, docenten van de HKU, gemeenten en bijvoorbeeld ook Johan Kolsteegvan de Universiteit Groningen en Giep Hagoort, emeritus-lector Kunst en Economie. In de discussie ontstond regelmatig discussie, bijvoorbeeld waar een gemeente kunst inzet ter versterking van het profiel. Door sommigen werd dit te instrumenteel...

Lees verder