De ongelijke arbeidsmarkt in cultuur (2)

Meer mogelijkheden voor tariefafspraken van zzp’ers! De structurele ongelijkheid op de culturele arbeidsmarkt in een notendop: meer aanbod dan betaalde vraag en voor werkgevers en opdrachtgevers zijn zzp’ers heel veel goedkoper dan werknemers. Bovendien blijven...

De ongelijke arbeidsmarkt in cultuur

Fair practice versus ongelijke arbeidsmarkt: wie wint? We zien de laatste tijd veel aandacht voor de schamele betaling van kunstenaars, die voor het grootste deel ZZP’ers zijn. En voor de Fair Practice Code waaruit een betere betaling zou moeten voortkomen. Waarvoor...

De Verkenning Arbeidsmarkt en Calimero

Vrijdagochtend 22 januari 2016: de SER en de Raad voor Cultuur hebben de Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector gepubliceerd. De bevindingen zijn niet mis: op de cultuursector is onevenredig veel bezuinigd, er zijn zeer veel banen verdwenen en grote hoeveelheden...